Hugo De Vries Kimdir? Biyografisi

Hugo de Vries Kimdir
Hugo De Vries, 1848 yılında Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Yaşamının hemen hemen tümünü doğduğu ülkede geçiren Vries, Leyden'de, Heidelberg’de ve Würzburg’da öğrenim yaptı. 1877 yılında Amsterdam’da öğretim görevlisi, kısa süre sonra da profesör oldu ve bu görevi 1918 yılına kadar sürdü. Kazandığı ün sayesinde yabancı ülkelerde konferanslar verdi.

Bitki bilimci ve biyoloji uzmanı olarak değşinimler üstüne yaptığı araştırmalar ve kuramlarıyla tanındı. Hücre bilimsel araştırmalar, bu dönemde, çekirdeğin görevini ve hücre bölünmesinde, dolayısıyla da organizmaların sürekliliğinde kromozomların rolünü çok iyi ortaya koydu; öte yandan paleontoloji ve evrimci kuramlar, aynı soy zincirinden gelenlerin tümüyle ana-babalarına benzemediklerini göstermişti. Vries, hızlı büyüyen bitkiler olan Oenotheraları incelerken, toplulukların içinde yeni biçimlerin ortaya çıktığını gözledi. Bu, Vries'i, bir canlının potansiyelinin kuşaklar boyunca bir karakterin ani başkalaşımı ile değişebileceğini düşünmeye yöneltti. 


Günümüzde, Vries'in kuramının eksiksiz olduğu düşünülmekle birlikte hareket noktasındaki gözlemlerin değşinimlere denk düşmediği bilinmektedir; gerçekte Oenothera topluluklarında birbirine bağlı gen komplekslerinin yeniden bileşimleri ve kromozom sayısında değişiklikler söz konusuydu. Daha sonraki bütün genetik incelemelerinin bu kavramları açıklığa kavuşturmaları gerekti. Ama bu durumda Vries’nin kuramları değerinden hiçbir şeyi yitirmedi. 

Zaten, genetiğin ana temellerini atanın Gregor Mendel olduğu, ama Mendel'in çalışmalarının uzun süre tanınmadığı bilinmektedir; Vries, Mendel’in çalışmalarını kişisel olarak yeniden ortaya çıkarmayı başardı, kısa süre sonra da Eric von Tschermak ve Karl Correns aynı şeyi yaptılar. Vries’nin yapıtları arasında yer alan, Intrazellulare Pangenesis (Hücreler Arası Pangenesis) ve Die Mutationstheorie (Değşinim Kuramı) Vries’nin kuramlarının oluşumunu en iyi biçimde ortaya koyar.
Previous
Next Post »