Robert Boyle Kimdir? Biyografisi

Robert Boyle
Robert Boyle, 25 Ocak 1627 yılında İrlanda'da doğdu. 14 kişilik geniş bir ailenin en küçük oğlu olmasına karşın, bolluk bereket içinde büyüdü. Babası ilk Cork Kontuydu. Robert Boyle'un annesi Kont'un ikinci karısıydı. Soylular arasında adet olduğu üzere, 8 yaşındayken Eton'a, yatılı okula gönderildi. 4 yıl Eton'da kaldıktan sonra Cenova'ya giderek, kendisini bütünüyle matematiğe kaptırdı.

Cenova'da kendini iyiden iyiye bilime adamıştı. Bir akşam gümbürtü ile düşen yıldırım merakını uyandırdı ve yıldırım neden kendisine çarpmamıştı?! Tanrının onu özel bir görev için ayırdığı düşüncesine kapıldı. O günlerde doğa dininin güçlü olduğu hesaba katılırsa, Tanrının büyüklüğünü, doğanın sırlarını çözerek göstermeye çalışmasında şaşılacak bir şey yoktu. Boyle Cenova'dan İtalya'ya geçti, Floransa'da bir süre kaldı. Orada Galileo'nun çalışmalarıyla ilgilendi.

İç savaş onu, İngiltere'ye dönmeye zorladı. Kral yanlısı olması beklenebilirdi. Ama çeşitli nedenlerden ötürü parlamento sempatizanı oldu. Bu, onu Samuel Rartlibb'le tanıştırdı. Rartlibb, Boyle'u, tıp çalışmaya özendirdi. Kimyaya ilgisi, ilaçlar hazırlamaya çalıştığı bu dönemde başladı.

1656'da Oxford'a, üniversite kolejine bitişik, şimdi gülünç Shelley Abidesine sahip olmakla övünen siteye yerleşti. Burada doğanın tanecikli yapısının ve mekanik kuramının deneysel kanıtını güçlendirmeye çalıştı. Zamanın önde gelen matematikçileri Wallis ve Ward'la dost oldu. Belki daha da önemlidir, mekanik doğa kuramının felsefi temellerini geliştiren John Lçıcke ve Christ Church'ün çevresine girdi. Bu döneme ait bilimsel etkinliklerini 1666'da yayınlanan ünlü çalışması The Origine of Forms and Qualities'de topladı.

Restorasyondan sonra Royal Society'nin kurulmasında çok aktif bir görev üstlendiği için .Londra'ya hareket etti. Dünyaya karşı sofuca yaklaşımı, onu dini propaganda yapan birçok projenin içerisine soktu. Bilimsel uğraşının her aşamasında küçük, eğlendirici denemeler yazdı. Kişisel aşkla dini görevler arasındaki çelişkiyi konu alan İngilizce ilk tarihsel romanlardan biri sayılan The Martyrdom of Theodora'yı yazmaya koyuldu. 


Robert Boyle, 30 Aralık 1691 tarihinde Londra'da öldü.