Cafer Tayyar Paşa Kimdir? Biyografisi

Cafer Tayyar Paşa
Cafer Tayyar (Paşa) Eğilmez, 1877 yılında Priştine'de doğdu.  Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. 1918′de Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Trakya’da 1. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 21 Haziran 1919′da yayımladığı Amasya Genelgesi kararlarına katıldı. 20 Nisan 1920′de İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındı.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti’nin kararı ve daha sonra toplanan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi kongresinde Trakya Milli Kuvvetler Komutanlığı’na getirildi (13 Mayıs 1920). Bu arada açılan 1. TBMM’ne Edirne milletvekili seçildi. 23 Temmuz 1920 gecesi Yunanlılara tutsak düşünce emrindeki birlikler yenilgiye uğradı ve kuvvetlerinin büyük bölümü Bulgaristan’a kaçtı. Atina’da askeri cezaevinde tutulan Cafer Tayyar Paşa daha sonra serbest bırakıldı ve Nisan 1923′de Türkiye’ye döndü. 2. Dönem TBMM’ne yeniden Edirne milletvekili olarak girdi. Ekim 1924′te Mustafa Kemal’in orduda kalmasına istemesine karşın askerlikten ayrılarak meclisteki görevini sürdürdü. Aynı yıl Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katıldı. 1926′da Mustafa Kemal’e karşı düzenlenen İzmir Suikastı davasında yargılanarak beraat etti. 3 Ocak 1953′de İstanbul’da vefat etti.

Cafer Tayyar Paşa Esareti


Cafer Tayyar 32 ay esir kalmıştır. Esaretin mahiyetini şöyle tasvir eder;

Rumeli’nin bütün münevverleri (aydınları) ,eşrafı (şanı şerefi olanları), muteberanı (itibarlı kişileri), ağzı düzgün lakırdı yapanları, hemen kamilen geceleri evlerinden gecelikleriyle kaldırılılarak, parasız, pulsuz, sevk edilerek ;yolarda her türlü işkence ve hakarete maruz bırakılmış, ... pek çokları vapurda pek çok işkenceler yüzünden vefat etmiş veya suveri mahsusa da öldürülmüşlerdir.
Previous
Next Post »