Mehmed Zahid Kotku Kimdir? Biyografisi

Mehmed Zahid Kotku
Mehmed Zahid Kotku, 1897 yılında Bursa'da doğdu. Ailesi Şirvân'a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan ve ipekçiliği ile meşhûr olan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında Anadolu'ya 1897`de göç eden Müslümanlarla gelmişlerdir. Bursa'ya geldiğinde henüz 16 yaşında olan babası İbrahim Efendi, Bursa Hamza Bey Medresesinde tahsil görüp çeşitli yerlerde imamlık yapmıştır. 1929 yılında vefat etmiştir. Annesi Sabire Hanım da Mehmet Zahid Kotku henüz 3-4 yaşlarında iken vefat etmiştir.

Mehmed Zahid Kotku, ilk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1.Dünya Savaşı sebebiyle 18 yaşında askere çağrılmış, Suriye cephesinde uzun yıllar askerlik yapmıştır. Ağabeyi Ahmet Şakir Efendi de Kudüs ve Çanakkale cephelerinde savaştıktan sonra 28 yaşında cephede hastalanarak şehit olmuştur. Askerden döndükten sonra İstanbul'da dini toplantılara katılmaya başladı. Gümüşhanevi Dergahında Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî'nin öğrencisi oldu. Çeşitli yerlerde imamlık ve hatiplik yaptı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasından sonra Bursa'ya döndü ve 1952 yılına kadar orada kaldı.

İstanbul'a döndükten sonra çeşitli camilerde ve son olarak İskenderpaşa Camii'nde imamlık ve hatiplik yapmaya başladı.

Çevresince çok sevilen ve vaazları ilgiyle izlenen Kotku'nun tebliğ misyonu cemaati mensuplarınca benimsenerek cemaate dönüştü. Böylece başlayan İskenderpaşa Cemaati adını vaazların başladığı İskenderpaşa Camii'nden aldı.

Mehmet Zahid Kotku, 
1979 yılında kalmak üzere gittiği, Hicaz'dan 1980 yılında ağır hastalıkları sebebiyle geri dönmüş, 13 Kasım 1980 tarihinde vefat etmiştir. 14 Kasım 1980 günü Süleymaniye Camii'nde çok kalabalık bir topluluğun eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir.

Mehmed Zahid Kotku Eserleri

Kitapları

Tasavvufî Ahlâk (5 Cilt)
Cennet Yolları
Mü'minlere Vaazlar (2 Cilt)
Ehl-i Sünnet Akaidi
Ana Baba Hakları
Hadislerle Nasihatlar (2 Cilt)
Nefsin Terbiyesi
Tezkiretül-Evliyâ Tercümesi
Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi
Evrâd-ı Şerif
Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası
Yemek Âdâbı

Mehmed Zahid Kotku'nun Konuşmalarından Hazırlanan Kitaplar


Zikrullahın Faydaları
Özel Sohbetler
Peygamber Efendimiz
Tenbihler
Ölüm
Zulüm
Tevbe
İlim
Previous
Next Post »