Biyografi Ara

Ahmet Arslan Kimdir? Biyografi

 

Ahmet Arslan
Ahmet Arslan, 1944 yılında Urfa'da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF’de okudu, 1988’de profesör oldu. 1979’da Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kurdu. Telif ve çeviri kitapları yayınlanmıştır. İlkçağ, Ortaçağ ve İslam felsefesi uzmanıdır.

“Felsefe bazen estetiktir, bazen şiirdir ve bazen anlamdır. Felsefe farklı düşünmek, her an için hakikati arama çabasıdır. Ancak somut bir doğrudan söz edilemez. Felsefede tam doğru diye bir şey yoktur. Felsefe bir tür anlama ve anlamlandırma çabası vardır. Felsefenin konusu olan sorunlara eleştirel ve analitik bakılırsa bir şeyler anlamak mümkündür.

Felsefenin ne bilimle ne dinle ne de bu tarz büyük iddialarla bir ilişkisi yoktur. Felsefe soru sorar, merak uyandırır, tartışır.”

Ahmet Arslan, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça'dan yaptığı çok sayıda çevirisi vardır.

Ahmet Arslan Kitapları

Kemalpaşazade’nin Tehafüt Haşiyesi
Haşiye Ala Tehafüt Tahlili
İbn Haldun
Felsefeye Giriş
İslam Felsefesi Üzerine
İslam, Demokrasi ve Türkiye
Metafizik (Aristoteles'ten çeviri)
Erken İslam’da Mizah (Rosenthal’den çeviri)
F.A.Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi
İdeal Devlet (Farabi'den çeviri)
İlimlerin Sayımı
Mutluluğun Kazanılması(Tahsilus-Seda)
Felsefe Ders Kitabı
İslam Hümanizmi (Goodman’dan çeviri)
İlkçağ Felsefe Tarihi 1
İlkçağ Felsefe Tarihi 2 Sofistlerden Platon'a
İlkçağ Felsefe Tarihi 3 Aristoteles
İlkçağ Felsefe Tarihi 4 Hellenistik Dönem Felsefesi, Epikurosçular, Stoacılar, Septikler
İlkçağ Felsefe Tarihi 5 Plotinos, Yeni Platoncular ve Erken Dönem Hristiyan Felsefesi
Ahmet Arslan Kimdir? Biyografi Ahmet Arslan Kimdir? Biyografi Biyografistan Ahmet Arslan Hayatı, Ahmet Arslan Biyografi, Ahmet Arslan Hakkında bilgi... Ahmet Arslan , 1944 yılında Urfa'da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF’de okudu, 1988’de profesör oldu. 1979’da Ege Üniversitesi Felsefe ... 4.5 5

Hiç yorum yok: