Biyografi Ara

Bahaeddin Bediz Kimdir? Biyografisi

 

Bahaeddin Bediz
Bahaeddin Bediz, 19 Haziran 1875 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini memleketi Hanya'da yaptı. 1895 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ertesi yıl Girit'e döndü. 1910 yılına kadar Hanya'da kitapçılık ve kırtasiyecilik yaptı. Hanyalı Salih Zeki Salihzade ile neredeyse eşzamanlı olarak fotoğrafçılığa başladı.

1910-1915 arasında İzmir'de mesleğini sürdürdü. Sonra İstanbul'a yerleşti. İsmini Resneli Niyazi'ye olan hayranlığından dolayı verdiği 'Resne Fotoğrafhanesi'ni açtı.

Resne Fotoğrafhanesi, Türk fotoğrafçılık tarihinin dönüm noktalarından biridir. Tamamı gayrimüslim olan dönemin fotoğrafçıları gibi Beyoğlu'nda değil, Tarihi Yarımada'da hizmet verdi. Önce Babıali Caddesi numara 15'de daha sonra 59 numarada faaliyet gösterdi. Babıali stüdyosunun ardından Üsküdar ve Bahçekapı'da da birer şube açtı. Kısa zamanda büyük üne kavuştu. 'Resne Fotoğrafhanesi', genç fotoğrafçıların yetişmesinde büyük rol oynadı. Bu dönemde Prevezeli Mustafa Neşet, Kandiyeli Hamza Rüstem ve Şinasi Barutçu gibi yerli fotoğrafçıları yetiştirdi.

1935 yılında Ankara'ya taşındı ve Otopus adlı fotoğraf stüdyosunu açtı. 1937'de Türk Tarih Kurumu fotoğraf bölümünün yöneticiliğine tayin edildi. 1951 yılında İstanbul'da vefat etti.
Bahaeddin Bediz Kimdir? Biyografisi Bahaeddin Bediz Kimdir? Biyografisi Biyografistan Bahaeddin Bediz , 19 Haziran 1875 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini memleketi Hanya'da yaptı. 1895 yılında Galatasaray Li... 4.5 5

Hiç yorum yok: