Biyografi Ara

Aphrodisiaslı Aleksandros Kimdir? Biyografi

 

Aphrodisiaslı Aleksandros
Aphrodisiaslı Aleksandros, (M.Ö. 3. - 2. yy.) Sonraki dönemde Peripatos okulunda özellikle "tarihsel bilimler'' önem verilmiştir. Bu dönemden din ve müzik tarihine ait bazı metinler günümüze kadar gelebilmiştir.

Daha sonraki dönemde ise, M.Ö. 1. yüzyılda, Peripatosçular Aristo'nun eserlerinin toplanması, bunların açıklamaları ve yorumları ile ilgilenmişlerdir.

Özellikle dil çalışmalarını büyük bir dikkatle yapmışlardır. Aristo'nun bugün elimizde bulunan eserlerini, bu Peripatosçuların titiz ve tutarlı çalışmalarına borçluyuz. Bu yorumcuların en ünlüsü Aphrodisiaslı Aleksandros'tur.

Çeşitli yöndeki çalışmaları sayesinde Peripatos okulu, özellikle "bilim dallan" alanında yapılan araştırmaların temelini oluşturmuştur. Aristoteles, Yunan bilim ve felsefesinin gelişiminde bir dönüm noktasıdır.

Aristoteles'e gelinceye kadar bilim ve felsefe birbiriyle kaynaşmış durumdaydı. Aristo ile birlikte bağımsız bilimler, o zamana kadar genel bilim niteliğindeki felsefeden ayrılarak, birer "uzmanlık dalı" şeklinde gelişme göstermiştir. Bu gelişme en yüksek noktasına Atina'da değil de İskenderiye'de ulaşmıştır.

İlkçağın sonlarına doğru İskenderiye bilimsel araştırmaların merkezi olmuştur. O zamanki Mısır hükümdarının yardım ve katkıları sonunda tüm bilimler atılım yaptılar, ancak bu konuda aşırılığa kaçıldı. Uzmanlıkta o denli uç noktalara gidildi ki, sonunda "bütün" gözden kaçırıldı, bir sürü önemsiz ayrıntılar arasında boğulup kalındı.
Aphrodisiaslı Aleksandros Kimdir? Biyografi Aphrodisiaslı Aleksandros Kimdir? Biyografi Biyografistan Aphrodisiaslı Aleksandros Hayatı, Aleksandros Biyografi, Aleksandros Hakkında bilgi... Aphrodisiaslı Aleksandros , (M.Ö. 3. - 2. yy.) Sonraki dönemde Peripatos okulunda özellikle "tarihsel bilimler'' önem verilmi... 4.5 5

Hiç yorum yok: