Biyografi Ara

Fuat Keyman Kimdir? Biyografi

 

Fuat Keyman
E. Fuat Keyman, Ankara’da doğdu. Annesinin adı Ferdane, babasının adı Nazif Keyman’dır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Lisans ve yüksek lisans eğitimini yaptı ve doktorasını Kanada’da Carleton University’de tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi ve Wellsley College´da yaptı.

Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesi. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve Türkiye'de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır.

Prof. Fuat Keyman'ın Türkiye'de ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.

Ariana Esma adında bir kızı ve William Nazif adında bir oğlu vardır. Zaman gazetesi yazarı Fehmi Koru, milliyet gazetesi yazarı Derya Sazak, Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Erdoğan'la birlikte Her pazar günü TRT 1'de yayınlanan "Politik Açılım" başlıklı programa katılmaktadır.

Fuat Keyman, 2013 yılında barış süreci kapsamında, 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden seçildi.

Fuat Keyman Eserleri-Kitapları

2012 Türkiye Siyasi Tarihi ve Demokratikleşme (Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi)

2009 Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık

2009 Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye'de Milliyetçilik) (Ayşe Kadıoğlu ile)

2008 Türkiye'nin İyi Yönetimi

2007 Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye'nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi)

2007 Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türk Siyaseti) (Ziya Öniş ile)

2006 Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye

2005 Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Ahmet İçduygu ile)

2001 Türkiye ve Radikal Demokrasi

1997 Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık)
Fuat Keyman Kimdir? Biyografi Fuat Keyman Kimdir? Biyografi Biyografistan Fuat Keyman Hayatı, Fuat Keyman Biyografi, Fuat Keyman Kitapları ve hakkında bilgi... E. Fuat Keyman , Ankara’da doğdu. Annesinin adı Ferdane, babasının adı Nazif Keyman’dır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve K... 4.5 5

Hiç yorum yok: