Biyografi Ara

Gerhard Kessler Kimdir? Biyografi

 

Gerhard Kessler Kimdir
Gerhard Kessler, 1883 yılında Almanya-Prusya-Wilmsdorf’da doğmuştur. Alman iktisatçı ve toplum bilimcidir. 1901-1907 yılları arasında Berlin ve Leipzig Üniversitelerinde İktisat okumuştur.

Jena Üniversitesinde görev almıştır. Daha sonra 1927-1933 yılları arasında Leipzig Üniversitesinde profesör olmuştur. 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Partisinin iktidara gelmesi üzerine görevine son verilmiştir. Hitler rejimi tarafından muhakeme edilmeden hapsedilmişse de Hindenburg’un delaletiyle serbest bırakılmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi tarafından davet edilerek, 1933’te Türkiye'ye gelmiştir.

İstanbul Üniversitesinde sosyoloji dersleri veren Kessler, Türkiye’de çağdaş iktisat öğretiminin temelini attı. Sonradan İktisat Fakültesine dönüşecek olan İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünü, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurmuştur.

Ülkesine dönüş tarihi olan 1951’e kadar bu enstitünün müdürlüğünü sürdürmüştür. Sosyal Siyaset ve sendikacılık eğitiminin Türkiye’de kurucusu olan Kessler 1945 yılında yayınladığı “İçtimai Siyaset”adlı kitabıyla bu alandaki ilk eseri ortaya koymuştur. 1945 yılından itibaren çalışma hayatımızı düzenleyen kanunların hazırlanmasında ve kurumların oluşturulmasında büyük bir rol oynamıştır. Çalışma Bakanlığı, İşçi Sigortaları Kurumu ve İş ve İşçi Bulma Kurumu oluşturulurken birçok defa Ankara’ya hükümet görevlilerinin daveti üzerine gitmiş, ilgilileri aydınlatmıştır.

Kessler, Türkiye’de sendikal hayat açısından bir dönüm noktası olmuştur. 1948 yılında İstanbul, İktisat Fakültesinin en kıdemli enstitüsü olan İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünde “sosyal siyaset konferansları” serisi başlamıştır.

Kessler, 1963 yılında öldü.

Gerhard Kessler Bazı Eserleri

1934 Sosyoloji
1936 Sosyoloji Dersleri
1938 İçtimaiyata Başlangıç
1940 Kooperatifçilik
1945 İçtimaî Siyaset
1950 Sosyal Sigorta
Gerhard Kessler Kimdir? Biyografi Gerhard Kessler Kimdir? Biyografi Biyografistan Gerhard Kessler Hayatı, Gerhard Kessler Biyografi, Gerhard Kessler Hakkında bilgi... Gerhard Kessler , 1883 yılında Almanya-Prusya-Wilmsdorf’da doğmuştur. Alman iktisatçı ve toplum bilimcidir. 1901-1907 yılları arasında Ber... 4.5 5

Hiç yorum yok: