Biyografi Ara

İbrahim Aslanoğlu Kimdir? Biyografi

 

İbrahim Aslanoğlu
İbrahim Aslanoğlu, 1920 yılında Tokat’ta doğdu. 1944 yılında Sivas İlk Öğretmen Okulu’ndan mezun olup vatani görevini yaptıktan sonra Sivas’ın Divriği ilçesinde öğretmenlik görevine atandı.

Bulunduğu yerde Halk Edebiyatı ve folklor araştırmalarına yönelerek çalışmalarını 4 Eylül, Yayla, Yeni Mecmua, Yapı ve Sivas dergilerinde yayınlamaya başladı. Bunun yanı sıra Sivas’ın, Osmanlılar ve Cumhuriyet Devri tarihlerine ışık tutan yazıları da yerel gazetelerde yayınlandı. 1973 yılında Sivas Folkloru dergisini aylık olarak Sivas’ta yayımlamaya başladı.

78. sayıya dek 7 yıl aralıksız süren bu yayının ardından 1981 yılında Türk Folkloru dergisini çıkardı. Böylelikle folklor araştırmalarını daha geniş bir kitleye yaydı. Her iki dergide Üniversitelerde görevli pek çok bilim adamının, köy öğretmenlerinin, ziraat mühendislerinin, tıp tarihi araştırmacılarının v.d. mesleklerden uzmanların yüzlerce araştırma ve derlemeleri yer aldı.

Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyumlarda halk edebiyatı ve folklorla ilgili bildiriler sundu. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi’ne (1981) sunduğu “Pir Sultan Abdallar” adlı incelemesi büyük ilgi uyandırdı. Bu araştırmasını daha da geliştirerek 1984 yılında aynı adla kitap halinde yayımladı. Büyük ölçüde tarihsel olaylardan ve Osmanlı belgelerinden yola çıkarak ortaya koyduğu bu çalışmasıyla ''Pir Sultan geleneği içinde 500 yıllık bir döneme yayılıp Alevî-Bektaşî edebiyatının orta direği olan şairler zincirini ortaya çıkardı”. 1992’de aynı yolu izleyerek “yaşadığı çevre, dili ve eserleri ile bir divan şairi olduğunda şüphe bulunmayan Hatâyî’nin (Şah İsmail) Anadolu Türkçesi ile nefesler söyleyen Hatâyîler ile aynı kişi olmadıklarını” gösteren Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatayileri adlı kitabı yayımlandı.

Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda yaşayan Alevî-Bektaşî şairlerine ait elliye yakın çalışması da henüz yayımlanmamıştır. Aldığı birçok ödülün yanı sıra, Orta Anadolu kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından “Onursal Bilim Doktorluğu” unvanı verildi. Yayımlanmış yüzlerce makalesi ve birçok kitabı vardır.

İbrahim Aslanoğlu Eserleri (Bazıları)

1961 Divriği Şairleri
1962 Cıvıltılar
1964 Her Yönden Sivas
1964 Âşık Veysel
1965 Sivas Halk Şairleri Bayramı
1967 Seyit Türk
1967 Külhaşzade Rahmi
1976 Kul Himmet Üstadım
1982 Âşık Veli
1984 Pir Sultan Abdallar
1985 Söz Mülkünün Sultanları
1992 Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatayileri
1997 Kul Himmet
İbrahim Aslanoğlu Kimdir? Biyografi İbrahim Aslanoğlu Kimdir? Biyografi Biyografistan İbrahim Aslanoğlu Hayatı, İbrahim Aslanoğlu Biyografi, İbrahim Aslanoğlu Eserleri, Şiirler ve hakkında bilgi... İbrahim Aslanoğlu , 1920 yılında Tokat’ta doğdu. 1944 yılında Sivas İlk Öğretmen Okulu’ndan mezun olup vatani görevini yaptıktan sonra Siv... 4.5 5

Hiç yorum yok: