Biyografi Ara

Mirim Çelebi Kimdir? Biyografi

 

Mirim Çelebi
Mirim Çelebi (Mahmud ibn Mehmed), 1450 yılında doğdu. Birçok astronom ve matematikçi yetiştirmiş bir ailedendir. Ali Kuşçu, anne tarafından dedesidir. İstanbul'da medrese öğrenimi görerekmüderris oldu. I. Selim döneminde Anadolu kazaskerliğine getirildi. Gökbilimde gözlem yönteminin gelişip yaygınlaşması için çaba gösterdi.

Mirim Çelebi'nin en önemli eserlerinden biri Uluğ Bey'in Zic'ine Farsça olarak Düstürü'l-amel ve tashihü'l-cedvel adında yazdığı bir şerhdir Yazar eserde konuları çok çeşitli şekillerde anlatmış, örneğin bir derecelik yayın sinüsünü hesaplamak için gayet anlaşılır biçimde 5 ayrı çözüm yolu göstermiştir.

Mirim Çelebi aynı zamanda kendisini çok seven Yavuz Sultan Selim'in ısrarları sonucunda dedesi Ali Kuşçu'nun astronomi ile ilgili Fethiye eserini de şerh etmiştir Matematik ve astronomi ile ilgili 7-8 risalesi bulunmaktadır. Mirim Çelebi, Osmanlı ülkesinde astronomi ve matematik ilimlerinin ilerlemesi için kuşkusuz en çok çalışan müslüman bilim insanlarındandır.
Mirim Çelebi Kimdir? Biyografi Mirim Çelebi Kimdir? Biyografi Biyografistan Mirim Çelebi Hayatı, Mirim Çelebi Biyografi, Mirim Çelebi Hakkında bilgi... Mirim Çelebi (Mahmud ibn Mehmed) , 1450 yılında doğdu. Birçok astronom ve matematikçi yetiştirmiş bir ailedendir. Ali Kuşçu , anne tarafın... 4.5 5

Hiç yorum yok: