Biyografi Ara

Süleyman Şenel Kimdir? Biyografisi

 

Süleyman Şenel
Süleyman Şenel, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı'na devam etti (1981). (İTÜ) Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra (1986), İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mûsikî Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi alanında "Yüksek Lisans [1988]" ve ardından; "Sanatta Yeterlik (1992)" eğitimini tamamladı.

Süleyman Şenel, Çok sayıda milli ve milletlerarası kongre, sempozyum, panel ve seminere bildirilerle katıldı, konferanslar verdi. Çeşitli dergi, belleten, yıllık, gazete ve ansiklopedilerde yazıları yayımlandı. Bir süre de İstanbul Radyosu'nda açıklamalı programlar hazırladı.

Trakya ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinde ve ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan'da saha araştırmaları yaptı 1000'den fazla ezgi ve ayrıca; folklorik ve etnografik materyaller derledi. Derlediği ezgilerden 400 kadarını notaya alarak, bir kısmını yayımladı.

Yayımlanan son kitabı 'İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları', 1940'lı yıllarda Ankara Devlet Konservaturarı adına Anadolu'nun her yerinde Türk halk müziği eserlerinin derlemelerini yapan Muzaffer Sarısözen, Halil Bedii Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişen'den oluşan ekip tarafından İstanbul ve çevresinde yapılıp Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi'ne aktarılan, bugünkü Ankara Devlet Konservatuarı arşivinden elde edilen ses kayıtlarının, derleme fişlerinin yoğun bir çalışmayla incelenmesi, düzenlenmesi, ve notaya alınmasıyla elde edilmiş, ayrıca Türk halk kültürü hakkında çok önemli, kıymetli ve eşsiz materyaller içeren; bugün bakımsızlık ve ilgisizlikten harap durumda olan ve hakkında hiç araştırma yapılmamış Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi'ni referans alan ilk çalışma olup Türk halk müziği ile ilgili araştırıcılara yol gösterebilecek çok önemli bir çalışmadır.

Süleyman Şenel, halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda sözleşmeli öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Süleyman Şenel Kimdir? Biyografisi Süleyman Şenel Kimdir? Biyografisi Biyografistan Süleyman Şenel , 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı'na devam etti (1981). (İTÜ) Türk Mûsikîs... 4.5 5

Hiç yorum yok: