Biyografi Ara

Sadri Ertem Kimdir? Biyografi

 

Sadri Etem Ertem
Sadri Etem Ertem, 1898 yılında İstanbul'da doğdu. 1914'te İstanbul Sultanisi’ni, 1920'de ise Darülfünun (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) Felsefe Bölümü’nü bitiren Sadi Ertem, ilk öyküsü 1917 yılında ''Genç Yolcular'' ismi ile yayımlandı. Edebiyata asıl yönelişi 1928’den sonra oldu.

Ankara Sultanisi Muallimliği, Ankara Daru’l-Muallimin Hukuk ve İktisat Muallimliği, Kuleli Askeri Lisesi Musahabatı Ahlakiyye ve İçtimaiyatı, İstanbul İmam Hatip Mektebi Ruhiyat ve Ahlak, Edebiyat ve Kitabet, Kadıköy Kız Orta Mektebi Tarih ve Coğrafya, Gaziosmanpaşa Orta Mektebi Tarih ve Coğrafya, Kadıköy Lisesi Tarih ve Gazi Terbiye Enstitüsü Felsefe ve İçtimâiyyat Muallimlikleri, Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü Müşavirliği, Gazetecilik, Tercüman-ı Hakikat ve Tanin Gazetesi Yazarlıkları yapan Sadi Ertem, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. ve 7. Dönem Kütahya Milletvekilliği de yaptı.

Sadri Ertem, serlerinde konularını toplumsal sorunlardan çıkardığı, gözlemden çok kuramsal bilgilere dayanan ve bir tez çevresinde gelişen yapıtlarıyla gerçekçi Türk edebiyatının ilk temsilcilerinden sayılır.

Sadri Ertem, 13 Kasım 1943 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Sadri Ertem Eserleri (Bazıları)

Öyküleri

1933 Silindir Şapka Giyen Köylü
1933 Bacayı İndir Bacayı Kaldır
1934 Korku
1935 Bay Virgül
1938 Bir Şehrin Ruhu
1939 Bacayı İndir Bacıyı Kaldır

Romanları

1931 Çıkrıklar Durunca
1933 Bir Varmış Bir Yokmuş
1935 Düşkünler
1945 Yol Arkadaşları

Anı - Gezi

1932 Sovyet Rusya Hatıralarım
Sadri Ertem Kimdir? Biyografi Sadri Ertem Kimdir? Biyografi Biyografistan Sadri Ertem Hayatı, Sadri Ertem Biyografi, Sadri Ertem Eserleri ve hakkında bilgi Sadri Etem Ertem , 1898 yılında İstanbul'da doğdu. 1914'te İstanbul Sultanisi’ni, 1920'de ise Darülfünun (İstanbul Üniversites... 4.5 5

Hiç yorum yok: