Biyografi Ara

Çapanzade Agâh Efendi Kimdir? Biyografi

 

Çapanzade Agâh Efendi
Çapanzade (Çapanoğlu) Agah Efendi, 1832 yılında Yozgat'ta doğdu. İstanbul'da Mekteb-î Tıbbiye'de eğitim görmüştür. Tıp öğreniminden sonra çok iyi Fransızca bilmesi nedeni ile Bâb-ı Âli'de kâtip olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İngilizce ve İtalyanca dillerinide öğrenmiştir. Dildeki bu başarıları nedeni ile Tercüme Odası tercümanları arasına alınmıştır.

Agah Efendi, 1860 yılında İbrahim Şinasi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkarmıştır.

Agah Efendi, 1861 yılında Posta Nazırlığına getirilmiştir. 1862 yılında ise 1843 yılında Padişah Abdülmecit’in buyruğuyla posta taşıma amacı ile kurulmuş olan Fevaid-î Osmaniye vapurları idaresi direktörlüğü görevi de kendisine verilmiştir.

1862 yılı sonunda ise ilk Türk posta pullarını çıkarmıştır. Daha önceleri yapıldığı gibi mesafeye göre posta ücretlerinin hesaplanmasına son vererek 13 Ocak 1863 tarihinde Sirkeci, Beşiktaş, Üsküdar, ve Fatih postanelerinde satışı başlayan bu pullar ile posta gönderi ücretlerinin ödenmesi uygulamasını da başlatmıştır. Agah Efendi bununla da kalmayarak halkın postanelere gelmeden mektup yollayabilmesi için ilk defa posta kutuları uygulamasını da başlatmıştır. 14 Şubat 1865 tarihinde ise ülke sınırları içinde her türlü posta taşınması haklarının devlete ait olduğunu açıklamış ve Mısır Postalarının başlatılmasını emretmiştir.

Agâh Efendi, Namık Kemal'in Genç Osmanlılar Cemiyetine katılmış ve 1866'da Paris'e kaçarak muhaliflere katılmıştır. Muhbir ve "Hürriyet" gazetelerinde çalışmıştır.

Hasımları olan Ali  Paşa ve Fuat Paşa ölünce 1871 yılında yurda dönüp mutasarrıflık ve Şurayı Devlet üyeliği yapmıştır. Ancak fikirlerinden dolayı 1877'de Bursa'ya ve Ankara'ya sürgün edilmiştir.

Agâh Efendi, Rodos ve Midilli mutasarrıflıklarından sonra 1887 yılında Atina elçisi iken vefat etmiş ve II. Mahmut Türbesi haziresine defnedildi.
Çapanzade Agâh Efendi Kimdir? Biyografi Çapanzade Agâh Efendi Kimdir? Biyografi Biyografistan Çapanzade Agah Efendi Hayatı, Agah Efendi Biyografi, Agah Efendi hakkında bilgi... Çapanzade (Çapanoğlu) Agah Efendi , 1832 yılında Yozgat'ta doğdu. İstanbul'da Mekteb-î Tıbbiye'de eğitim görmüştür. Tıp öğreni... 4.5 5

Hiç yorum yok: