Biyografi Ara

Osman Cemal Kaygılı Kimdir? Biyografi

 

Osman Cemal Kaygılı
Osman Cemal Kaygılı, 1890 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Eğrikapı Merkez Rüştiyesi'nde tamamladı. Menşei Kuttab-ı Askeriye'yi bitirerek 1906'da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye dairesinde, 1909'da Kıtaat-ı Fenniye Müfettişliği kaleminde çalıştı.

Osman Cemal Kaygılı, Mahmut Şevket Paşa suikastıyla ilgili görülen davada muhaliflerle birlikte Sinop'a sürgün edildi. Seferberlikte, bir süre kâtiplik göreviyle gezici tümenlerde bulundu. 1918 yılında hastalığı nedeniyle emekliye ayrıldı. Cumhuriyetten sonra İmam Hatip Okulu'nda, Çemberlitaş Ortaokulu'nda, Fener Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

Osman Cemal Kaygılı'nın ilk yazısı Baha Tevfik'in Eşek adlı güldürü dergisinde yayımlandı. Bazı yazılarında "Anber" takma ismini kullandı. "Argo Lügatı" adlı eseri tefrika olarak yayımlandı, ama basılmadı. Gaziantep'te de bulunan Cemal Kaygılı'nın orda 5 torunu vardır.

Osman Cemal Kaygılı, 1945 yılında İstanbul'da vefat etti.

Osman Cemal Kaygılı Eserleri

Romanları

1939 Çingeneler
1944 Aygır Fatma
1944 Bekri Mustafa
1944 Antebin Hamamları

Öyküleri

1938 Sandalım Geliyor Varda
1923 Altın Babası
1923 Bir Kış Gecesi
1925 Çingene Kavgası
1925 Goncanın İntiharı
1925 Eşkıya Güzeli

Oyun

1927 Mezarlık Kızı
1925 Üfürükçü
1925 İstanbul Revüsü

Araştırma-Folklor

1937 İstanbul'un Semai Kahveleri Meydan Şairleri
Köşe Bucak İstanbul
Osman Cemal Kaygılı Kimdir? Biyografi Osman Cemal Kaygılı Kimdir? Biyografi Biyografistan Osman Cemal Kaygılı Biyografi, Osman Cemal Kaygılı Hayatı, Osman Cemal Kaygılı Eserleri ve hakkında bilgi Osman Cemal Kaygılı , 1890 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Eğrikapı Merkez Rüştiyesi'nde tamamladı. Menşei Kuttab-ı Ask... 4.5 5

Hiç yorum yok: