Biyografi Ara

Emine Semiye Kimdir? Biyografi

 

Emine Semiye Kimdir Biyografi
Emine Semiye, 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Babası hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa, annesi Adviye Hanım'dır. Emine Semiye, üç çocuklu ailenin en küçüğü idi. Ablası Fatma Aliye ''İlk Türk Kadın Romancı'' kabul edilen bir yazardır; Ali Sedad (1859-1900) adında bir de ağabeyi vardır. Emine Semiye, abla ve ağabeyi gibi evde öğrenim görerek yetişti. Paris ve İsviçre'de psikoloji ve sosyoloji okudu.

İlk evliliğini Kazaskerlerden Mustafa Paşa ile yaptı. Bu evlilikten 1885'te Hasan Rıza adlı bir oğlu ve Fatma Zahire adlı bir kızı oldu. İkinci evliliğini Reşit Bey yaptı. 1892'de öğretmenliğe başladı ve 1895'ten itibaren eşinin Selanik’te görev yaptığı dönemde ''İnas Mektepleri'' (Kız okulları) müfettişliği yaptı.

Aynı dönemde Selanik'te Mütalaa Gazetesi'nde başyazarlık yaptı. 1897'de Cevdet, üç sene sonra Hasan İzzet adlı iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Hasan İzzet, sekiz aylık bir bebekken Selanik'te hayatını kaybetti. Reşit Paşa'nın Serez'de görev yaptığı dört sene Serez'de yaşadı. Eğitimciliğe memur kızlarının evinde ders vererek devam etti. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti adlı gizli örgüte katıldı. Reşit Paşa ile evliliği bir süre sonra boşanma ile sonuçlandı.

1912 Balkan Harbi sırasında Şişli Etfal Hastanesi’nde gönüllü hemşirelik yaptı. Bir süre sonra hastanedeki görevinden ayrılarak Paris’e gitti.

1922 yılında yeniden öğretmenliğe başladı. Hayatının sonuna kadar İstanbul, Edirne ve muhtelif Anadolu şehirlerinde Türkçe öğretmenliği yaptı. 1944 yılında İstanbul’da hayatı kaybetti.

Emine Semiye, yazarlığa Hanımlara Mahsus Gazete'de başladı. Gazetenin daimi yazar kadrosunda yer aldı. Bir yandan da Selanik’teki Mütalaa Gazetesi’nin kadınlara mahsus sayfalarının başyazarlığını sürdürdü. Bahçe, Asır, Yeni Asır, Yeni Edirne, Şûrâ-yı Ümmet, Resimli Kitap, Yeni Gazete, Saâdet, Yeni Gazete gibi gazete ve dergilerde hikâyeler, tefrika romanlar ve pedagoji konusundaki yazılar yayımladı. Eserlerinin çoğu tefrika edilmiş olarak gazete sayfalarında kaldı.

Basılmış iki eseri vardır. Bunlardan birincisi, ''Hülsa-i Hilm-i Hisab'' adlı kitaptır. Eserde, temel matematikten bahsedilir. Maarif Nezareti tarafından kendisine ısmanlarmıştır.

Kitap olarak yayımlanan ikinci eseri Sefalet' adlı romanıdır. İlk önce Selanik’te Mütala Gazetesi’nde tefrika edilmiş olan bu roman, Sırpça’ya çevrilerek Sırpça yayınlandı ve 1899'da Sırp hükümeti tarafından ''Saint Sava'' nişanı ile ödüllendirildi. Bu ödülden önce de saray tarafından kalem gayretine ve hizmetlerine karşılık ''şefkat nişanı'' ile ödüllendirildi. Yazar, romanını yakın dostu Nigâr Hanım’a ithaf etmiştir ve önsözünde Nigr Hanıma gönderilmiş bir mektubun suretine yer vermiştir.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yazı faaliyetleri azaldı, Cumhuriyetin ilanından sonra tamamen yazın dünyasından uzaklaştı.

Çocuklarını şehit vermiş ve maddi sıkıntı içinde bulunan kadınlar için Selanik’te ''Şefkat-i Nisvan'' adıyla bir dernek kuran Emine Semiyye, İstanbul’da ise Selma Hanım ile birlikte “İnasa mahsus sultaniye” kurulması için hazırlıklar yapmış; ancak 31 Mart İsyanı üzerine bu çalışmaları yarım kalmıştır.

Meşrutiyet’in ilanından önce Edirne'de bulunduğu sırada ''Hizmet-i Nisvan'' adlı bir dernek kurdu. Derneğin üyeleri arasında Sultan Murad’ın kızı Fehime Sultan da yer alıyordu.
Emine Semiye, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde ve Osmanlı Demokrat Fırkası'nda faal bir üye olarak dikkat çekti.

Emine Semiye Eserleri

Bîkes (roman)
Muallime (roman)
Sefâlet (roman)
Gayyâ Kuyusu
Bir Mütehassisenin Tefekkürâtı
Terbiye-i Etfâle Ait Üç Hikâye (roman)
Hiss-i Rekâbet (roman)
Emir Çoban Kızları Yahud İki Kadında Aynı Tâlih: Bağdat Hatun(roman)
Dilşâd Sultan (piyes)
Selânik Hâtıraları (anı)
Hürriyet Kokuları (roman)
İktitaf
Kalem Tecrübeleri
Hülâsa-i İlm-i Hisap
Emine Semiye Kimdir? Biyografi Emine Semiye Kimdir? Biyografi Biyografistan Emine Semiye Hayatı, Emine Semiye Biyografi, Emine Semiye Eserleri ve hakkında bilgi Emine Semiye , 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Babası hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa, annesi Adviye Hanım'dır. Emine Se... 4.5 5

Hiç yorum yok: