Biyografi Ara

Fuat Uzkınay Kimdir? Biyografisi

 

Fuat Uzkınay
Fuat Uzkınay, 1888 İstanbul'un Üsküdar ilçesin doğdu. İlk Türk Sinemacısıdır. İlk ve Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Sultanisi'ni bitirdikten sonra İstanbul Dar-ül Fünun'un fizik-kimya bölümüne girdi. Türkiye'de Sinemaya olan ilginin artmasıyla birlikte Fuat Uzkınay'ın da dikkatini çeken sinema sanatı, onun dahiliye müdürlüğü yaptığı okulda öğrencilere sinemayı tanıtan ve öğreten dersler vermesini sağladı.

Şehzadebaşı'nda Milli Sinema adı verilen ve daha sonra "Ali Efendi Sineması" adını alan ilk Türk sinemasının 19 Mart 1914 tarihinde açılmasında Fuat Uzkınay'ın büyük emeği geçmiştir. Türkiye'de sinemayı halka ilk tanıtan Sigmund Weinberg'den sinema oynatıcısının kullanılmasını öğrendi.

Askerliğini yaparken 14 Kasım 1914 tarihinde Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin yıkılışını 150 metrelik filme çekerek, Türk sinemasında ilk kez film çeken kişi oldu. Bir yıl sonra 1915'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD) kurulunca, Türkiye'de sinemayı tanıtma konusunda büyük katkıları olan Sigmund Weinberg de bu kurumun başına getirilir. Yardımcısı da Fuat Uzkınay'dır.

1916'da MOSD'un başına getirildi. Almanya'da filmcilik konusunda eğitim gördü. İlk konulu film olan Himmet Ağa'nın İzdivacını büyük zorluklarla bitirebildi.

1954 yılında ordudan emekli olan Fuat Uzkınay, 1956 yılında öldü.

Ankara'da bulunan Kara Kuvvetleri Foto Film Merkezi'nin bir stüdyosuna hizmetlerinden dolayı Uzkınay'ın adı verilmiştir.

Filmografisi 

Yönetmen

1942 İzmir Zaferi / İstiklal
1923 Zafer Yollarında
1918 Himmet Ağa'nın İzdivacı
1916 Leblebici Horhor Ağa
1914 Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı

Yapımcı

1921 Bican Efendi Mektep Hocası
1921 Bican Efendi'nin Rüyası
1919 Binnaz
1919 Mürebbiye
1918 Himmet Ağa'nın İzdivacı
1917 Bican Efendi Vekilharç

Görüntü Yönetmeni

1922 Boğaziçi Esrarı / Nur Baba
1921 Bican Efendi Mektep Hocası
1921 Bican Efendi'nin Rüyası
1919 Binnaz
1919 Mürebbiye
1919 Tombul Aşığın Dört Sevgilisi
1918 Himmet Ağa'nın İzdivacı
1917 Bican Efendi Vekilharç
1914 Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı
Fuat Uzkınay Kimdir? Biyografisi Fuat Uzkınay Kimdir? Biyografisi Biyografistan Fuat Uzkınay Hayatı, Fuat Uzkınay Biyografi, Fuat Uzkınay Hakkında Bilgi... Fuat Uzkınay , 1888 İstanbul'un Üsküdar ilçesin doğdu. İlk Türk Sinemacısıdır. İlk ve Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanb... 4.5 5

Hiç yorum yok: