Biyografi Ara

Muallim Naci Kimdir? Biyografi

 

Muallim Naci
Muallim Naci, 1850 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ömer'dir. Babasının ölümü üzerine dayısının yanına Varna'ya giden Muallim Naci, medrese öğrenimi gördü. Varna Rüştiyesi'nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa'nın özel kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu'nun birçok kentini dolaştı. İstanbul'a geldi. Memuriyetten istifa etti.

Tercüman-ı Hakikat gazetesinde edebiyat sayfasını yönetmeye başladı. Başka gazetelerde çalıştı. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk'ta edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Yaşadığı dönemde, Recaizade Mahmut Ekrem ekolüne karşı klasik edebiyatı savundu. Aruzu ustalıkla kullandı.

Muallim Naci, Servet-i Fünûncuları etkiledi. Şiirinin yanında edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. Ünlü bir üstattı.

13 Nisan 1893 tarihinde vefat eden Muallim Naci, II. Mahmut Türbesi haziresine gömüldü.

Fatih ilçesinde, Karagümrük ile Balat bölgeleri arasında, Muallim Naci adını taşıyan bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Muallim Naci Eserleri

Muallim Naci Şiirleri


Terkib-i Bend-i Muallim Naci
1883 Ateşpare
1884 Şerâre
1885 Fürûzan
1889 Sümbüle

Eleştiriler

1887 Muallim
1886 Demdeme

Anı

1885 Medrese Hatıraları
1890-1969 Ömer'in Çocukluğu

Oyun

1909 Heder (ölümünden sonra)

Sözlük

1891-1978 Lügat-ı Naci

Muallim Naci Mektupları

1884 Muhaberat ve Muhaverat
1884 Şöyle Böyle
1886 Mektuplarım

Muallim Naci Araştırmaları

1890-1986 Osmanlı Şairleri
1890-1984 İstilahât-ı Edebiyye
1890 Esâmi
Muallim Naci Kimdir? Biyografi Muallim Naci Kimdir? Biyografi Biyografistan Muallim Naci Hayatı, Muallim Naci Biyografi, Muallim Naci Eserleri ve hakkında bilgi Muallim Naci , 1850 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ömer'dir. Babasının ölümü üzerine dayısının yanına Varna'ya giden Mual... 4.5 5

Hiç yorum yok: