Biyografi Ara

Thomas Robert Malthus Kimdir? Biyografi

 

Thomas Robert Malthus
Thomas Robert Malthus, 13 Şubat 1766 yılında İngiltere'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk eğitimi evde aldı. 1784'de Jesus College Cambridge'e girdi. Latince ve Yunanca eğitimi alırken asıl alanı matematikti. 1791 yılında aynı okuldan master derecesi aldı 1797 yılında ise bir Anglikan kır vaizi olarak ruhban sınıfına katıldı.

1804 yılında evlendi ve bu evliliğinden üç çocuğu oldu. 1805'de ise İngiltere'nin ilk ekonomi politik profesörü oldu (East India Company College). Kalıtsal olarak doğuştan yarık damaklıydı ve bunun verdiği utanç ile 1833 yılına kadar portresinin yapılmasına izin vermedi. Bu yılda yapılan portresinde ise ressam bu deformasyonu zekice gizlemiştir.

Thomas Robert Malthus, 23 Aralık 1834 tarihinde öldü İngiltere'deki Bath Abbey'e gömüldü.

Thomas Robert Malthus Nüfus Kuramı

1789 yılında nüfus bilimi için çok önemli kurallara imza atan çalışması "Nüfus Artışı Hakkında Araştırma"yı yayımladı. Daha sonra 1803 yılında bu eserini gözden geçirip tekrar yayımladı. Çalışması büyük yankılar uyandırmış ve birçok yeni tartışmaya neden olmuştur. Çalışmasına göre uygun şartlarda her hangi bir popülasyon besin maddelerinin artışından daha hızlı bir oranda artar ve böylece zamanla kişi başına düşen besin miktarı azalır.

Bu fikrinin temeli şudur:

Uygun şartlarda herhangi bir kısıtlayıcı faktör (salgın vb.) yoksa popülasyon geometrik dizi biçiminde artar (2 4 8 16 32 64 ...) oysa besin maddeleri aritmetik dizi biçiminde artar (1 2 3 4 5 6 ...). Doğada aradaki bu fark popülasyonda bazı bireylerin ölümlerine neden olur ve bir denge sağlanır.

Bu düşünceleri nedeniyle Malthus geç evlenmek az sayıda çocuk sahibi olmak vb. hareketlerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yine Malthus'a göre toplumsal sefaletin en büyük nedeni alt sınıflardı ve bu yüzden bu tür bir nüfus planlaması üst sınıflardan ziyade alt sınıflara uygulanmalıydı. Liberal bir anlayışın hakim olması gerekliliğini savunurken fakir halk kesimlerine yapılan (özellikle kamusal) yardım programlarına karşı çıkmıştır. Her türlü toplumsal müdehaleye ve yardıma muhalif olmuştur.

Malthus'un düşünceleri daha kendisi hayattayken büyük tartışmalara neden olmuştur. Bugün hala Malthus'u savunanlar bulunurken onu eleştirenlerin de sayısı hayli fazladır. Her ne kadar Malthus'un ve Neo-Malthusçuların 20. yüzyıl için öngördükleri sefalet ve kriz (aşırı nüfus artışı karşısında yetersiz gıda üretimi) yaşanmamış olsa da bu tür bir krizin yaşanmamasında gelişen teknolojinin payı büyüktür.
Thomas Robert Malthus Kimdir? Biyografi Thomas Robert Malthus Kimdir? Biyografi Biyografistan Thomas Robert Malthus Hayatı, Thomas Robert Malthus Biyografi, Thomas Robert Malthus Hakkında bilgi... Thomas Robert Malthus , 13 Şubat 1766 yılında İngiltere'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk eğitimi evde aldı. 1784'd... 4.5 5

Hiç yorum yok: