Biyografi Ara

Seyit Yöre Kimdir? Biyografi

 

Seyit Yöre
Seyit Yöre, 1974 yılında Kayseri'de doğdu. Araştırmalar yaparak başladığı müzik çalışmalarını özel dersler ile (Teori, Ud, Gitar ve Piyano ile) pekiştirdi. Lisans (BA) eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’nda (2001); Yüksek lisans (MA) eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında Alnar’ın Piyano Yapıtlarında Melodik Çizgiye İlişkin Makam Kategorizasyonu başlıklı bir tezle 2005 yılında tamamladı.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca Prof. İlhan Baran Akıncan ile Çağdaş Müzik ve Caz Müzik Stil ve Teknikleri ile Müzik Analizi üzerine, Prof. Ertuğrul Bayraktar ile Müzikoloji-Etnomüzikoloji üzerine çalıştı. H.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında, 2004-2007 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Doktora eğitimini ise 2010 yılında S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi ABD'ında Adnan Saygun'un Çoksesli Müzikte/Türk Çoksesli Müziği'nde Ulusalcılık Görüş ve Yönlerinin Değerlendirilmesi adlı müzikolojik bir tezle tamamladı.

Seyit Yöre, sanatsal ve müzik bilimsel çalışmalarını uluslararası müzikler, geleneksel müzikler ve popüler müzikler çerçevesinde sürdürmekte ve bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası dergilerde makale olarak yayınlamakta olup, sanatsal çalışmalarını ise besteci, seslendirici ve aranjör olarak sürdürmektedir. Yöre, 2001 yılında kendisinin de (Hülya Kazan ile) seslendirici olduğu ve Prof. İlhan Baran Akıncan ile çerçevelendirdiği Türk Müziği’nde yeni monofoni stili eserlerinden oluşan "Alla Turca" adlı bir CD yayınladı.

Seyit Yöre, halen Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisidir.
Seyit Yöre Kimdir? Biyografi Seyit Yöre Kimdir? Biyografi Biyografistan Seyit Yöre Hayatı, Seyit Yöre Biyografi, Seyit Yöre Hakkında bilgi.. Seyit Yöre , 1974 yılında Kayseri'de doğdu. Araştırmalar yaparak başladığı müzik çalışmalarını özel dersler ile (Teori, Ud, Gitar ve P... 4.5 5

Hiç yorum yok: