Biyografi Ara

Orhan Seyfi Orhon Kimdir? Biyografi

 

Orhan Seyfi Orhon
Orhan Seyfi Orhon, 23 Ekim 1890 yılında İstanbul'da doğdu. 1914 yılında Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Orhon, önceleri şiirlerinde aruz veznini kullansa da, 1911 yılında Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in Selanik'te çıkardığı Genç Kalemler dergisi ile önayak olduğu, Türk edebiyatının sadeleşmesi, Yeni Lisan anlayışı ve eski özgün Türk tarihi motiflerinin sanata yansıtılması görüşünü benimseyerek, hece veznine geçiş yaptı.

Zaman içinde milli bir edebiyat akımı haline bu hareket, Türk aydınları arasında geniş kabul gördü ve sanatı halk edebiyatına yakınlaştırmak, toplumun tüm kısımları için sanat yapmak düşüncesi doğrultusunda bir eğilim ortaya çıktı.

İlk şiirleri arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Hıyaban isimli dergide yayınlandı. 1917'de Yeni Mecmua'da çıkan şiirleriyle adını duyurdu. Türk şiirinde Hecenin Beş Şairi grubundan biri olarak ün kazandı.

Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel gibi aynı düşünceleri paylaşan arkadaşlarıyla birlikte, özellikle Milli Mücadele döneminde Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Şair ve Büyük Mecmua gibi dergiler yayınladılar; aruz veznini terk ederek, şiirlerini hece ölçüsüyle, sade bir dilde yazdılar ve edebiyat tarihine "Beş Hececiler" (Hecenin Beş Şairi) olarak geçtiler.

Meclis-i Mebusan'ın Kavanin Kaleminde memurluk, gazetecilik ve öğretmenlik yaptı. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul hükümet'ini destekleyen Aydede dergisinde çalıştı.

1946-1950 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'den Zonguldak milletvekili Orhan Seyfi Orhon, 1950'de gazeteciliğe döndü. 1960'tan sonra Adalet Partisi'ne girdi. 1965'te bu partiden İstanbul milletvekili seçildi. 1922-1946 yılları arasında Milliyet, Tasvir-i Efkar, Cumhuriyet, Ulus, Zafer ve Havadis gazetelerinde mizah ve köşe yazıları yazdı.

Yusuf Ziya Ortaç'la birlikte Papağan, Güneş, Ayda Bir, Çınaraltı dergilerini çıkardı. Şiire aruzla başladı. Daha sonra Milli Edebiyat ve Genç Kalemler akımlarının etkisinde kalarak hece veznine döndü. Hece ile yazdığı şiirlerinde yalın bir dil kullandı. Divan şiiri kalıplarını hece veznine uyarlayarak yazdığı gazel benzeri şiirleri de var. Yirmiden fazla şiiri bestelendi.

Yaşamının son döneminde Son Havadis gazetesinde yazarlık yapan Orhan Seyfi Orhon, 22 Ağustos 1972 tarihinde vefat etti.

Orhan Seyfi Orhon Eserleri

Çocuk Adam (roman)
Düğün Gecesi (öykü)
Dün Bugün Yarın,
Kulaktan Kulağa (fıkra)
Peri Kızı ile Çoban Hikayesi
Üç Dünya
Sadâbâd
Anadolu Toprağı
Veda
Fırtına ve Kar (şiir)
Gönülden Sesler
o beyaz bir kuştu
kervan
işte sevdiğim dünya
Gidiyor

Düz Yazı


1922 Fiskeler
1942 Asri Kerem
1943 Dün Bugün Yarın
1943 Kulaktan Kulağa
1951 Gençlere Açık Mektup
1957 Düğün Gecesi
1958 Çakırların Derinliği
Orhan Seyfi Orhon Kimdir? Biyografi Orhan Seyfi Orhon Kimdir? Biyografi Biyografistan Orhan Seyfi Orhon Hayatı, Orhan Seyfi Orhon Biyografi, atı, Orhan Seyfi Orhon Eserleri ve hakkında bilgi Orhan Seyfi Orhon , 23 Ekim 1890 yılında İstanbul'da doğdu. 1914 yılında Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Orhon, önceleri şiirlerinde aruz ... 4.5 5

Hiç yorum yok: