Biyografi Ara

Pir Sultan Abdal Kimdir? Biyografi

 

Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış, Türk-Alevi halk şairi ve ozanıdır. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır bucağına bağlı Banaz köyünde geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 yılları arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

Pir Sultan Abdal, şiirlerinde Allah, İslam Peygamberi Muhammed, Ali, On İki İmam ve Ehl-i Beyt sevgisini sıkça işlemiştir.

Ayrıca sosyal konulara da yer vermiş ve bunları birer sosyal uyarı niteliğinde işlemiştir. Çoğu şiirini nefes tarzında ilahilerle yazmıştır.

Alevi bir şair olduğundan Hakk-Muhammed-Ali izinde yürümüştür. Alevi gelenekleri ile dergâh ortamında yetişmiştir. Dolayısıyla bir derviş olarak toplumu ilmiyle ve aklıyla bilgilendirmiştir. Tekke ve tasavvuf'un kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimini Erdebil'de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmemiştir.

Pir Sultan Abdal, Aleviler arasında Yedi Ulular olarak bilinen Yedi Ulu Ozan'dan birisidir.

Pir Sultan Abdal Hakkında Yapılan Araştırma ve Çalışmalar

1929 Sadeddin Nüzhet Ergun - Pir Sultan Abdal
1943 Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav - Pir Sultan Abdal
1957 Ali Balım - Pir Sultan Abdal, Hayatı ve Şiirleri
1965 Cevdet Kudret - Halk Şiirinde Üç Büyükler II: Pir Sultan Abdal
1969 Erol Toy - Pir Sultan Abdal adlı tiyatro oyunu
1971 Cahit Öztelli - Pir Sultan Abdal - Bütün Şiirleri
1977 Memet Fuat - Pir Sultan
1977 Sabahattin Eyüboğlu - Pir Sultan Abdal
1986 Asım Bezirci - Pir Sultan - Yaşamı, Kişiliği, Sanatı, Etkisi, Bütün Şiirleri
1986 Mehmet Bayrak - Pir Sultan Abdal
1989 Muzaffer Uyguner - Pir Sultan Abdal - Yaşamı, Sanatı, Şiirlerinden Seçmeler
1990 Orhan Ural - Pir Sultan Abdal
1993 Battal Pehlivan - Pir Sultan Abdal
1994 Zeki Büyüktanır - Pir Sultan Abdal Destanı
2001 Memet Fuat - Pîr Sultan Abdal Yaşamı Sanatçı Kişiliği Yapıtları
2005 Esat Korkmaz - Pir Sultan Abdal - Üçüncü Ölmem Bu Hain
2006 Ali Haydar Avcı, Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal ve Bütün Deyişleri
Ali Haydar Avcı - Bize de Banaz'da Pir Sultan Derler
Öner Yağcı - Pir Sultan Abdal - Yaşamı ve Bütün Şiirleri
Haydar Kaya - Pir Sultan Abdal - Yaşamı, Sanatı, Yapıtları
2007-? Aytekin Özen - Susmayan Nefes - Pir Sultan Abdal adlı tiyatro oyunu
İbrahim Aslanoğlu - Pir Sultan Abdallar
2008 Ahmet Özdemir - Pir Sultan Abdal
2006 Hasan Aktaş - Yeni Türk Şiirinde Pir Sultan Abdal Okulu ve Misyonu
2009 Hasan Aktaş - Çağdaş Türk Şiirinde Mutasavvıflar2012 Gürbüz Şimşek - Pir Sultan Abdal Ocagı ve Savunması

Ayrıca, opera sanatçısı ve halk müziği araştırmacısı ve icracısı Ruhi Su, Pir Sultan'ın eserlerinden bazılarını bir albümde toplayarak yorumlamıştır.
Pir Sultan Abdal Kimdir? Biyografi Pir Sultan Abdal Kimdir? Biyografi Biyografistan Pir Sultan Abdal Hayatı, Pir Sultan Abdal Nereli, Pir Sultan Abdal Hakkında Yapılan Araştırma ve Çalışmalar Pir Sultan Abdal , 16. yüzyılda yaşamış, Türk-Alevi halk şairi ve ozanıdır. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldı... 4.5 5

Hiç yorum yok: