Biyografi Ara

Azra Erhat Kimdir? Biyografi

 

Azra Erhat
Azra Erhat, 4 Haziran 1915 yılında İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Belçika’da yaptı. 1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirerek Klasik Filoloji Bölümünde asistan olarak göreve başladı.

1946 yılında doçent oldu. 1948’de aynı fakültedeki öğretim üyeleri Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi Berkes’le birlikte üniversiteden uzaklaştırıldı. 1949-1950 arasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde çalışti. Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) kütüphanecilik yaptı.

İlk çevirileri Tercüme dergisinde çıkan Azra Erhat, Sofokles, Aristofanes gibi yazarların eserlerini Türkçeye kazandırdı. Yeni Ufuklar dergisinin yazarlarından biri olan Azra Erhat, bu dergi çevresinde gelişen hümanist anlayışın öncüleri arasında yer aldı. Batı uygarlığının kökenini ve Anadolu’ya dayandıran ve Anadolu kültürlerini bir bütün olarak gören Halikarnas Balıkçısı ile aynı görüşleri paylaştı ve aralarında derin bir yakınlık doğdu. Yine çok yakınındaki Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte çevirdiği Hesiodos’un Theogonia ve "İşler ve Günler" adlı yapıtlarıyla Hesiodos üzerine araştırmaları, 1977'de "Hesiodos, Eserleri ve Kaynakları" adıyla basıldı. Bu üç isim bir arada "Mavi Yolculuk" terimini Türk ve dünya literatürüne kazandırdılar.

Azra Erhat, kanser nedeni ile 6 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da vefat etti. İstanbul-Üsküdar Bülbüldere Mezarlığına defnedildi.

Atatürk'ü İlyada destanında ki  Hektor'a benzetmesinin bir dönem sebep olduğu tartışmalarla da gündeme gelmiştir.

Azra Erhat Eserleri

1960 Mavi Anadolu - Gezi Yazısı
1962 Mavi Yolculuk - Gezi Yazısı
1969 İşte İnsan-Ecce Homo - Deneme
1972 Mitoloji Sözlüğü - Mitoloji
1976 Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı - Mektup
1978 Sevgi Yönetimi - Deneme
1979 Karya'dan Pamfilya'ya Mavi Yolculuk
1981 Troya Masalları - Çocuk Masalı
Osmanlı Münevverinden Türk Aydınına - Eleştiri
Gülleylâ'ya Anılar
Düşün Yazıları - Halikarnas Balıkçısı adına
Azra Erhat Kimdir? Biyografi Azra Erhat Kimdir? Biyografi Biyografistan Azra Erhat Hayatı, Azra Erhat Biyografi, Azra Erhat Eserleri ve hakkında bilgi Azra Erhat , 4 Haziran 1915 yılında İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Belçika’da yaptı. 1939’da Ankara Üniversit... 4.5 5

Hiç yorum yok: